مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای عضویت در انجمن:


1. تصویر شناسنامه
2. تصویر کارت ملی
3. دو قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید
4. تصویر مجوز کاریابی
5. پرداخت حق عضویت
مبلغ حق عضویت: ورودی 10 میلیون ریال + سالیانه 1200 هزار ریال
شماره حساب انجمن: 1-10539473-8100-299 بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر به نام انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران