آئین نامه ها و دستورالعمل ها

پرسشنامه متقاضيان تاسيس دفتر كاريابي بين المللي (ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي)

پرسشنامه متقاضيان تاسيس دفتر كاريابي بين المللي (ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي) توضیح بیشتر

مدارك مورد نياز جهت بررسي اوليه درخواست تاسيس كاريابي بين المللي

مدارک مورد نياز جهت بررسي اوليه درخواست تاسيس کاريابي بين المللي 1-درخواست حقیقی: 1. اصل درخواست متقاضي 2. تکمیل پرسشنامه درخواست کاریابی توضیح بیشتر

تصويب نامه چهل و هشتمين جلسه شورايعالي اشتغال

چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي اشتغال در دولت نهم و دهم به رياست جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهوردر تاريخ 6/9/90 با حضور اعضاء محترم و ساير مدعوين توضیح بیشتر

آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي

آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار اصلاحیه مصوب 1387 هیات وزیران توضیح بیشتر

تعداد صفحات : 1    برو به صفحه :