درخواست عضویت
با سلام 
پیرو جلسه مورخ 5/12/1398 به استحضار می رساند کاریابی های دارای مجوز اداره کار و رفاه اجتماعی در صورت تمایل می توانند  با ارایه مدارک مورد نیاز که شامل
1. تصویر شناسنامه 
2. تصویر کارت ملی 
3. دو قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید 
4. تصویر مجوز کاریابی 
5. پرداخت حق عضویت 
6- واریز مبلغ حق عضویت: ورودی 11 میلیون ریال و حق اشتراک سالیانه مبلغ دوازده میلیون ریال به شماره حساب انجمن: ١-١٠٥٣٩٤٧٣-١١٠-٣٤٨ نزد بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل به نام انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران 
می باشد به عضویت این انجمن درآیند.
لازم به ذکر است که در سال 1399 حق عضویت ( ورودی)  توسط انجمن مبلغ یازده میلیون ریال و حق اشتراک در هر  ماه یک میلیون ریال ( اشتراک سالانه 12 میلیون ریال )  برآورد گردیده است.
و همچنین کاریابی هایی که هنوز اقدام به تسویه حق اشتراک خود ننموده اند لطفا هر چه سریع تر جهت واریز مبلغ بدهی خود به انجمن اقدام فرمایند.
با تشکر