برگزاری جلسه هیئت مدیره اصکابا
 
جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران، به ریاست دکتر احمد پور رئیس هیئت مدیره اصکابا برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اصکابا، در این جلسه اعضا بر تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری امور اعزام نیروی کار به ژاپن توافق کردند. همچنین مقرر شد در خصوص ثبت نام از واجدین شرایط اعزام به کشور آلمان با مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گرفته و مراتب امکان پیش ثبت نام متقاضیان اشتغال در المان از طریق لینک سامانه کاریابی های خارجی در سایت اصکابا به آدرس www.scaba.ir انجام شود.
انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران، نماینده بخش خصوصی در اعزام نیروی کار قانونی و رسمی به کشورهای مختلف است. 
شماره تلفن‌های 02188960710 همچنین نشانی پست الکترونیک info@scaba.ir راه های ارتباطی با انجمن است.