نشانی جدید اصکابا
دفتر انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به محل جدید منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی اصکابا، از نخستین روز بهمن ماه ۱۳۹۷ دفتر انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به محل جدید واقع در بلوار سعادت آباد، بین بلوار دریا و بلوار نیایش، خیابان سی و سوم، پلاک ۲، طبقه ۳، واحد ۴ انتقال یافت.
بر این اساس 02188690710 شماره تلفن جدید اصکابا است.
بر طبق اساسنامه مصوب انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران،  تغییر آدرس جدید در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ به تصویب هیات مدیره اصکابا رسید.