مدارک مورد نیاز برای عضویت در انجمن


1. تصویر شناسنامه 
2. تصویر کارت ملی 
3. دو قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید 
4. تصویر مجوز کاریابی 
5. پرداخت حق عضویت 
مبلغ حق عضویت: ورودی 10 میلیون ریال + سالیانه 1200 ریال 
شماره حساب انجمن: 1-10539473-8100-299 بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر به نام انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران