پيام تبريك انجمن به مهندس كريم نژاد به خاطر انتصاب او به سمت مدير كل دفتر وزارتي

پیام تبریک انجمن به مهندس كريم نژاد به خاطر انتصاب او به سمت مدیر کل دفتر وزارتی

با توجه به انتخاب و انتصاب جناب آقاي رضا كريم نژاد به سمت مشاور وزير مديركل دفتر وزارتي از سوي سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جنابآقاي دكتر عباسي مذكور،» مهندس مهرداد ايوبي «رئيس هيئت مديره و »حسن كرباسي «دبير انجمن، در پيامي به ايشان اين انتصاب را تبريك عرض نمودند. دربخشي از اين پيام آمده است:

جناب آقاي مهندس كريم نژاد 

بي شك انتخاب و انتصاب جنابعالي از سوي مقام عالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با توجه به سوابق درخشان آن برادر جهادگر در عرصه هاي گذشتهمديريت در استان هرمزگان، دفتر رياست جمهوري، دفتر وزير تعاون، كار و رفاه اجنماعي باعث رشد و توسعه مجموعه حوزه وزارتي خواهد بود. لذا بدين وسيله ضمنتبريك اين انتصاب، سربلندي و توفيق جنابعالي را از خداوند متعال و منان در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) مسئلت مي نمائيم .