اعلام چگونگي احتساب سوابق بيمه اي كارگران ايراني شاغل در خارج

اعلام چگونگی احتساب سوابق بیمه ای کارگران ایرانی شاغل در خارج

نشست کاریابی های خارجی سراسر کشور با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد .

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این جلسه موانع و چالش های اعزام نیروی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در زمینه فراهم نمودن شرایط لازم جهت تسریع در روند اعزام نیروی کار توسط اداره کل هدایت نیروی کار و انجمن صنفی کاریابی های خارجی ارائه گردید .

علاوه بر آن تعدادی از مدیران کاریابی ها که قبلاً اعلام آمادگی نموده بودند دیدگاه های خودشان برای بهبود وضع موجود ارائه نمودند.

آنگاه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نکاتی پیرامون اهمیت اعزام نیروی کار فنی به خارج از کشور و کسب فرصت های جدید اعلام نمودند و بر فعال شدن همه کاریابی ها در این حوزه تأکید نموده و اعلام داشتند سعی خواهد شد از همه ظرفیت های موجود استفاده شود و کاریابی هایی که خوب عمل کنند مورد تشویق قرار گیرند. لبافی با اشاره به اینکه برخی فرصت های ایجاد شده در خارج از کشور توسط دستگاه های مختلف می توانند به جای استفاده از نیروی کار خارجی از نیروی کار ایرانی استفاده نمایند.

در پایان تصمیماتی در خصوص چگونگی احتساب سوابق بیمه ای کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و نحوه و چگونگی جذب نیروی کار ایرانی در فعالیت هایی که سازمان های مختلف در خارج از کشور دارند اتخاذ شد و مقرر گردید پیگیری های لازم در این خصوص به عمل آید.